Tuesday, May 27, 2008

Mitt möte med Eritreas ambassad

Korta anteckningar från möte med Eritreas ambassad:

Den 13 maj träffade jag Yonas Manna Bairu på Eritreas ambassad för att diskutera Dawit Iaacs fall. Som nyvald ordförande för RUG ville jag personligen höra de officiella eritreanska argumenten.

Jag började med att fråga om den senaste tidens ovilja att ta emot de grupper som kommer till ambassaden för att överlämna protestbrev. Yonas Manna Bairu lovade att alla som bokade ett möte också skulle få träffa honom, men att de regelmässigt inte öppnade dörren för delegationer som inte anmält sitt besök.

Han ägnade sedan en lång stund åt att förklara Eritreas historiska bakgrund och det han beskrev som landets känsliga säkerhetspolitiska läge. Han upprepade därefter en rad argument som är väl kända vid det här laget. Att Sverige inte kan göra anspråk på Isaac som medborgare, eftersom han själv skrivit på ett intyg att han är medborgare i Eritrea (trots att de officiellt erkänner dubbelt medborgarskap). Att Isaac och de andra journalister som sitter fängslade varit inblandade i ett försök att göra statskupp. Att de tänker hålla honom kvar så länge det säkerhetspolitiska läget så kräver.

Jag frågade om det finns något, över huvud taget något, som Sverige eller EU eller någon enskild organisation skulle kunna göra för att han ska bli fri. Svaret blev ett mycket deprimerande nej. På min fråga om jag skulle kunna resa till Eritrea som journalist och skriva om landet svarade Yonas Manna Bairu att det rent teoretiskt var möjligt, men att mitt ordförandeskap i RUG möjligen skulle göra det svårt. Han uppgav dock att han principiellt inte har något emot att journalister reser dit ”bara de rapporterar objektivt och speglar landet på ett brett sätt”. Det var lite oklart var dessa kriterier innebär.

När jag försökte hävda att Eritreas beteende gjort att omvärlden fått en mycket dålig bild av landets regering svarade han att man var beredd att betala det priset för rätten att på egen hand avgöra vad som ligger i nationens intresse. Tyvärr ett ganska vanligt argument i nya stater där den nationella självständigheten ställs över grundläggande demokratiska principer.

Kort sagt: inget nytt under solen.

No comments: