Monday, August 31, 2009

Gummilagar mot pressfriheten

Ibland är det svårt att se vilka steg som leder mot minskad presfrihet. Jag har tänkt rätt mycket på det de senaste veckorna, när det blåst mot Aftonbladet i konflikten med Israels regering, som ville näpsa en artikelpublicering.
När är man på det sluttande planet? Vilka mekanismer ska man hålla utkick efter?
Serbien har definitivt tagit steget ut på "the slipery slope". I en artikel i DN i dag beskrivs det hur man antagit en lag som ger höga bötesbelopp för medier som publicerar felaktiga uppgifter. Tidningsankor.
Det är precis en sådan gummiparagraf som despotiska regeringar över hela världen använder för att näpsa oberoende journalistik. I Iran är det islam som inte får "kränkas". I Burma är det "nationell stolthet" eller "nationens säkerhet". Exakt vad som passar in i dessa begrepp är lite relativt, och vem som helst kan i princip kastas i fängelse för brott mot reglerna.

Det är kanske lektion 1 i pressfrihetsskolan: Se upp för gummiparagrafer!

No comments: