Tuesday, January 13, 2009

Får man inte stödja Israel och jobba på Migrationsverket?

För några dagar sedan berättade DN om Lennart Eriksson, som fått sparken från Migrationsverket för att han bloggat till stöd för Israel.
Tingsrätten har behandlat fallet och anser att Migrationsverket handlat felaktigt, men verket vill hellre köpa ut Eriksson än ta tillbaka uppsägningen.
Missförstå mig inte nu. Jag är själv djupt, djupt kritisk till Israels politik gentemot palestinierna. Attackerna mot Gaza är en massaker som för lång tid kommer försvåra möjligheterna till en fredlig lösning i Mellanöstern. EU borde se över sina handelsförbindelser som Israel för att markera sitt missnöje med kriget. Dessutom har Israel på ett ytterst flagrant sätt stoppat flödet av fri information från Gaza.
Det hindrar inte att jag försvarar rätten att uttala sitt stöd för Israel. Det hade kanske varit en annan sak om Eriksson uttalat sig i en fråga som direkt berör hans arbete som handläggare på Migrationsverket. Om han till exempel gjort rasistiska uttalanden mot muslimer. Men rätten att uttala sig politiskt till stöd för Israel, den rätten måste han ha på samma sätt som alla andra medborgare i samhället.

No comments: