Tuesday, February 24, 2009

Vad säger Bildt om Eritrea?

Jag tänkte inte på det när utrikesdeklarationen lästes upp förra veckan, men det slog mig efter några dagar: Bildt sade inte ett ord om Eritrea och Dawit Isaak. 
Är inte det lite märkligt? 
Sverige har en enda samvetsfånge ute i världen och han får inte ens ett omnämnande av utrikesministern. Bildt har inte heller svarat på den fråga som jag och andra ställt till honom: varför reser han inte personligen till Eritrea för att samtala om Dawits frihet? Enligt de senaste rapporterna är Isaak sjuk i diabetes. Det var därför han under en kort period fick vård på sjukhus. I Sverige är det inte en livsfarlig sjukdom, men i fångenskap i ett av världens hårdast kontrollerade länder är det en annan sak. Sjukdomen gör Isaaks fall akut. Och vad gör Bildt? Frågan blir tills vidare hängande i luften.

No comments: